Świetlica

Polecane

Świetlica szkolna zaprasza w godzinach od 7.00 do 16.00.

Na świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak i różne zajęcia rozwijające zainteresowania naszych podopiecznych. Prowadzone są także, różnego rodzaju koła dodatkowe, takie jak: koło artystyczno-plastyczne, koło kulinarne, koło sportowe, koło czytelnicze itp.

Kadra wychowawców dyżurujących na świetlicy szkolnej zapewnia opiekę i dobrą zabawę!. Zapraszamy!. 😉

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 2w Jaworznie informuje, iż w związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 nie ogłasza się.