„MOGĘ! Zatrzymać SMOG”- Przedszkolaku, złap oddech”

5 oczyszczaczy powietrza trafiło do sal Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaworznie
w ramach prowadzonej na Śląsku kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG”- Przedszkolaku, złap oddech”.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego
w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Ponadto w ramach kampanii:
– zostanie przeprowadzony konkurs dla nauczycieli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce: zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją dla dzieci przedszkolnych,
– zostaną przekazane m.in. zestawy edukacyjne oraz tablice informujące o stanie jakości powietrza,
– dzieci wezmą udział w przedstawieniu „teatralnym” o tematyce związanej
z zanieczyszczenie powietrza, smogu czy walki z niską emisją.

Koszt kampanii to ponad 1 mln zł, z czego 300 tys. zł to pieniądze z WFOŚiGW
w Katowicach.