Przedszkole Miejskie nr 3

Przedszkole jest otwarte od godz. 6:00 do 16:00.

Sekretariat przedszkola czynny w godzinach od 7:00 do 15:00, 

tel./sekretariat przedszkola: 32 762 93 57

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny  8:30

Wizja i misja Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaworznie

WIZJA:

Przedszkole aktywizujące twórcze działania dzieci.

HASŁO:

„Tworzenie można realizować w dowolnej formie przez pracę, zabawę, muzykę, plastykę, teatr.”

MISJA:

Jesteśmy po to, aby każdy wychowanek:

– Zdobył umiejętności kreatywnego tworzenia, wykorzystywania w życiu dorosłym swojej twórczej osobowości.
– Poznać swoje talenty, możliwości, predyspozycje i potrafi je rozwijać.
– Był odpowiednio wyposażony w wiedzę i umiejętności wyzwalające chęć własnego działania tworzenia i dokonywania ocen.

Istniejemy dla:

– wszystkich dzieci i rodziców oczekujących od nas pomocy i wsparcia.

Pragniemy, aby nasz wychowanek:

– nauczył się samodzielnego i twórczego działania,

– był otwarty na potrzeby ludzi i umiał dzielić się swoimi przeżyciami z innymi.

Naszą pracę opieramy:

– na współpracy z wychowankami, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– na ciekawych, sprawdzonych i efektywnych metodach i formach pracy z dziećmi.

Oferujemy dzieciom:

– nasze doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę,
– domową atmosferę i smaczne posiłki.

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

PONIEDZIAŁEK: Zajęcia ruchowe, zajęcia z mowy;

WTOREK: Zajęcia umuzykalniające, zajęcia artystyczne;

ŚRODA: Zajęcia z zakresu pojęć matematycznych, zajęcia ruchowe;

CZWARTEK: Zajęcia umuzykalniające, zajęcia z mowy;

PIĄTEK: Zajęcia z mowy, zajęcia artystyczne, język angielski