Opieka stomatologiczna

 SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019, poz.1078) opieka stomatologiczna dla uczniów naszej szkoły będzie sprawowana przez wybrany przez Państwa gabinet dentystyczny.

W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wykazem gabinetów stomatologicznych (załącznik nr 1) oraz złożenie stosownego oświadczenia (załącznik nr 2) o wyborze gabinetu u wychowawcy klasy.

Zakres opieki obejmuje świadczenia ogólnostomatologiczne i profilaktyczne z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.