Rekrutacja do Przedszkola 2023/2024

Drodzy Rodzice!

informujemy, że wkrótce rozpocznie się nabór do przedszkoli w Jaworznie. Poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji:

PRZEDSZKOLE

Od 23 stycznia 2023 r. do 29 stycznia 2023 r. można składać potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Od 30 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r. rusza składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola dla dzieci nieuczęszczających dotąd do naszej placówki.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram rekrutacji:

Nabór będzie odbywać się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno .

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor ZSz-P3 w Jaworznie
Rafał Soból

Zaszufladkowano do kategorii PM3

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej 2023/2024

Drodzy Rodzice!

informujemy, że wkrótce rozpocznie się nabór uczniów do pierwszych klas szkół podstawowych w Jaworznie. Poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Od 23 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 do 6 lutego 2023 r. do godziny 15:00 rusza elektroniczny nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 w Jaworznie.

Nabór dzieci spoza obwodu rozpocznie się 7 lutego 2023 r. i potrwa do 13 lutego 2023 r. Ilość wolnych miejsc będzie znana po zakończeniu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Prosimy o sprawdzenie czy Państwa dziecko mieszka w obwodzie szkoły:

Zgłoszenie kandydata i nabór będzie odbywać się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaworzno/News .

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor ZSz-P3 w Jaworznie
Rafał Soból

Zaszufladkowano do kategorii SP10

Jaworzno pomaga Ukrainie

Wyróżnione

Jaworzno pomaga Ukrainie – rusza Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy

Hala MCKiS w Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 18 jest miejscem, do którego mieszkańcy Jaworzna mogą przynosić dary dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne rzeczy i żywność będzie można przekazywać codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godz. od 8.00 do 20.00. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/7060/jaworzno_pomaga_ukrainie_rusza_miejski_punkt_koordynacji_zbiorek_i_pomocy_dla_ukrainy.html

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

14 – 16 maja 2024 (wtorek, środa, czwartek)

wolne dni dla uczniów nieprzystępujących do egzaminów 

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

Terminy przeprowadzenia PRÓBNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY:

 język polski  

 matematyka  

 język angielski –