„JAK?- Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”

Projekty „Jak? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 1”, Jak? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”, Jak? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 3” są realizowane   w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

Realizacja projektów odbywać się będzie od 1 września 2019 r. do 31 lipca 2021 r.. (z powodu COVID termin realizacji przedłużono na rok szkolny 2021/2022)

Są one skierowane do wszystkich szkół podstawowych oraz dwóch liceów ogólnokształcących. Mają na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego w szkołach, podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów. Zajęcia będą prowadzone w dwóch formach: zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia  uczniów prowadzone metodą Eksperymentu. Zajęcia
dla uczniów będą prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
w małych grupach oraz w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne). 

Nabór uczniów do projektów realizowany jest w okresie od 15 września – rekrutacja ciągła. Stosowne dokumenty rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie każdej ze szkół.

Akademia Kompetencji i Umiejętności

 • adresowana do uczniów klas 5, 6 ze średnią poniżej 4,0
 • udział w akademii ma na celu:
  • wyrównanie braków w wiedzy i kompetencji
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy
   w zakresie:
   • matematyki
   • fizyki
   • chemii
   • biologii
 • zajęcia prowadzone:
  • w małych (8 osobowych) grupach;
  • w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne
  • z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne)
 • zajęcia prowadzone przez przeszkolonych w projekcie nauczycieli.

Akademia Eksperymentu 

 • adresowana do uczniów klas 6, 7 ze średnią powyżej 4,0
 • udział w akademii ma na celu:
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku  pracy z matematyki, biologii, fizyki, chemii
  • kształtowanie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej
 • zajęcia prowadzone w oparciu o metodę eksperymentu,
 • zajęcia prowadzone zgodnie z opracowanym scenariuszem projektu w formie WebQestów,
 • zajęcia prowadzone:
  • w małych (5 osobowych) grupach;
  • w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne
  • z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne)
 • zajęcia prowadzone przez przeszkolonych w projekcie nauczycieli.

Zachęcam do wzięcia udziału.

Do pobrania:
regulamin projektu,
regulamin rekrutacji,
formularz rekrutacji.