Doradca zawodowy

Szydlik Aleksandra


                Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uczniom w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnegowspółpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów.

Pomaga w realnej samoocenie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych. Aktywizuje do określenia i zaplanowania przyszłej drogi zawodowej. Dostarcza informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy. Kształtuje u uczniów umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie. Uczy korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Zapraszamy do lektury poradników:

  • „ Co po gimnazjum/szkole podstawowej?

https://smtp.jaworzno.edu.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=1922&part=2

  • „Wybór zawodu” Poradnik dla rodziców absolwentów szkół podstawowych

i  gimnazjum.”

https://smtp.jaworzno.edu.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=1923&part=2

WAŻNE LINKI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO