Kadra nauczycielska 2023/2024

DYREKTOR:

Rafał Soból

WICEDYREKTORZY:

 Mariola Migacz,  Renata Janikowska,

NAUCZYCIELE: 

JĘZYK POLSKI:  Ewa Tarabuła, Piotr Budak, Mentel Katarzyna

JĘZYK ANGIELSKI:  Beata Galarda, Joanna Mercik

JĘZYK NIEMIECKI:  Anna Marcela

MATEMATYKA:  Beata Jelonek, Mariola Migacz, Bernadetta Piechowicz

HISTORIA:  Rafał Soból, Ples Agata

GEOGRAFIA:  Magdalena Harma

PRZYRODA:  Renata Janikowska, Magdalena Harmaj 

BIOLOGIA:  Liszka Agnieszka

CHEMIA:  Urszula Proksa

FIZYKA:  Urszula Proksa

INFORMATYKA:  Ples Agata

WOS:  Rafał Soból

WYCHOWANIE FIZYCZNE:  Joanna Kukuła, Agata Foltyn-Krawiec

PLASTYKA:  Aneta Baran

TECHNIKA:  Beata Jelonek

EDB:  Piotr Bąba

MUZYKA:  Zygmunt Kobiałka

RELIGIA:  Sławomir Matuszewski 

WDŻ:  Sławomir Matuszewski

SZACHY:  Ireneusz Witas-Tryjański 

PEDAGOG:  Agnieszka Knapik-Palian

PEDAGOG SPECJALNY:  Katarzyna Bodek 

PSYCHOLOG

WYCHOWANIE WCZESNOSZKOLNE:  Małgorzata Kokoszka, Natalia Kondoszek-Karwas,  Barbara Tabor,  Aneta Kowalczyk,  Katarzyna Bochenek

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE: Marta Chowaniec, Anna Kaczor, Anna Pederska,  Anna Roczkalska-Gurbisz, Beata Kotynia,  Joanna Łęgowska, Mariola Roczkalska

NAUCZYCIELE, KTÓRZY PROWADZĄ ZAJĘCIA W RAMACH PPP:  Magdalena Harmaj, Natalia Kondoszek-Karwas, Aneta Kowalczyk, Anna Marcela, Agnieszka Szklarczyk, Barbara Zapart,  Anna Schodnik