Dla rodziców

Szanowni Rodzice,

W zakładce „Dokumentacja Zespołu” umieszczone są:
„STATUTY”

„PROCEDURY”

i „Punktowy system oceniania zachowania”..

Wchodząc na teren budynku Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie „Głównej Wejściem”,
w holu znajduje się
„ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY
– o sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych
i WNIOSKI”.