Rekrutacja do Szkoły Podstawowej 2023/2024

Drodzy Rodzice!

informujemy, że wkrótce rozpocznie się nabór uczniów do pierwszych klas szkół podstawowych w Jaworznie. Poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Od 23 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 do 6 lutego 2023 r. do godziny 15:00 rusza elektroniczny nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 w Jaworznie.

Nabór dzieci spoza obwodu rozpocznie się 7 lutego 2023 r. i potrwa do 13 lutego 2023 r. Ilość wolnych miejsc będzie znana po zakończeniu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Prosimy o sprawdzenie czy Państwa dziecko mieszka w obwodzie szkoły:

Zgłoszenie kandydata i nabór będzie odbywać się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaworzno/News .

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor ZSz-P3 w Jaworznie
Rafał Soból

Zaszufladkowano do kategorii SP10

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

14 – 16 maja 2024 (wtorek, środa, czwartek)

wolne dni dla uczniów nieprzystępujących do egzaminów 

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

Terminy przeprowadzenia PRÓBNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY:

 język polski  

 matematyka  

 język angielski – 

#LEKCJAHIGIENY #WIRUSOOCHRONA

W dniach 4-15 października uczniowie klas I-III wzięli udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. ,,WIRUSOOCHRONA”. Celem akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej oraz potrzeby częstego i prawidłowego mycia rąk. Pojawiły się również wątki zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i troski o swoje zdrowie. Podjęto wiele działań, aby jak najszerzej omówić temat wirusoochrony. Wprowadzeniem do rozmowy był wiersz „Na zdrowie” B. Lewandowskiej, lektura książki „Możesz pokonać koronawirusa. Masz tę moc” A. Frączek i E. Poleś. Uczniowie uczestniczyli w pokazie prawidłowego mycia rąk, a następnie sami przystąpili do działania. Następnie omawiano poszczególne piętra piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, a uczniowie układali całodzienne menu i wykonali kanapki. Natomiast filmy przybliżały temat szczepień, wyjaśniały, czym są wirusy i bakterie. Uczniowie również ćwiczyli zachowanie dystansu społecznego oraz prawidłowe zakrywanie ust oraz nosa. Podjęte działania miały pomóc zrozumieć, że prawidłowe odżywianie, codzienna aktywność fizyczna, higiena osobista i czyste ręce są podstawową formą obrony przed chorobami wirusowymi.

Pięciodniowa wycieczka klasy 5 b do Dusznik Zdroju c.d.

W środę, trzeciego dnia wycieczki, klasa 5b pojechała zwiedzać kopalnię złota, sztolnię i osadę górniczą w Złotym Stoku. Było dużo atrakcji i dobrej zabawy. Dzieci wzbogaciły się także o nową wiedzę i umiejętności, a wieczorem była dopiero zabawa! Natomiast czwartego dnia uczniowie zwiedzili Muzeum Papiernictwa i bawili się na kręgielni.