Kontakt

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3

ul. Koszarowa 20

43-600 Jaworzno

Sekretariat.

Czynny codziennie od 7:00 do 15:00

Katarzyna Wołos

tel./sekretariat: 32 762 93 51

 

Środa – dzień wewnętrzny.

Sprawy uczniowskie rozpatrywane są  podczas przerw między lekcjami.

Przedszkole Miejskie nr 3

tel./sekretariat : 32 762 93 57