Jaworzno pomaga Ukrainie

Wyróżnione

Jaworzno pomaga Ukrainie – rusza Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy

Hala MCKiS w Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 18 jest miejscem, do którego mieszkańcy Jaworzna mogą przynosić dary dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne rzeczy i żywność będzie można przekazywać codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godz. od 8.00 do 20.00. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/7060/jaworzno_pomaga_ukrainie_rusza_miejski_punkt_koordynacji_zbiorek_i_pomocy_dla_ukrainy.html

Świetlica

Wychowawcy świetlicy:

Baran Aneta, Bodek Katarzyna, Knapik – Palian Agnieszka, Kobiałka Zygmunt, Mentel Katarzyna, Piechowicz Bernadetta, Szydlik Aleksandra,

Świetlica szkolna zaprasza w godzinach od 7.00 do 16.00.

W świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak i różne zajęcia rozwijające zainteresowania naszych podopiecznych. Prowadzone są także różnego rodzaju koła dodatkowe, takie jak: koło artystyczno-plastyczne, koło kulinarne, koło sportowe, koło czytelnicze itp.

Kadra wychowawców dyżurujących na świetlicy szkolnej zapewnia opiekę i dobrą zabawę! Zapraszamy! 😉

Karta do świetlicy szkolnej: