Wizja SP

Bezpieczna, przyjemna szkoła, w której aktywnie współdziałają: wykształcony, mądry, szczery i kreatywny nauczyciel z uczniami i rodzicami; szkoła, w której szanuje się prawa i godność człowieka, kształtuje się dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną, uczy dorastania do samodzielnych wyborów, entuzjazmu w działaniu i współpracy z innymi.

Absolwent:

– ceni prawdę,drugiego człowieka, ojczyznę, wiedzę i zdrowie,

– szanuje siebie, kulturę, przyrodę,

– pomaga innym, – postępuje uczciwie,

– działa samodzielnie,

– dokonuje trafnych wyborów,

– szanuje życie własne i innych,

– dba o własne zdrowie,

– czuje się wartościową osobą,

– rozpoznaje i rozwija swoje talenty, doskonali swoje umiejętności i wzbogaca wiedzę.

Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie jest szkołą, która:

– szanuje prawa i godność każdego człowieka,

– ukierunkowuje na dobro, prawdę i piękno,

– troszczy się o każdego ucznia i wspiera go jako niepowtarzalną jednostkę,

– rozwija zainteresowania i zdolności, – przygotowuje ucznia do samodzielności i samokształcenia,

– uczy podejmowania trafnych decyzji,

– wspólnie z rodzicami przygotowuje człowieka do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych we współczesnym świecie.

Dążymy do stworzenia najlepszej, bezpiecznej, przyjemnej szkoły, a gwarancją tych dążeń jest aktywne współdziałanie wykształconego, mądrego, szczerego, kreatywnego nauczyciela z uczniami i ich rodzicami.

W naszej szkole oferujemy szeroką gamę zajęć i kół zainteresowań, które pomagają uczniom w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i nowych doświadczeń.

Zapraszamy na:

– kółko plastyczne,

– chór,

– kółko fizyczno-chemiczne,

– kółko matematyczne,

– międzyszkolny klub filmowy,

– kółko origamistów,

– historyczny klub filmowy,

– kółko języka niemieckiego.

Dysponujemy imponującą halą sportową i mamy klasy sportowe, które kreują i rozwijają różnorodne zdolności u młodych sportowców. Prowadzimy dodatkowe zajęcia sportowe z zakresu: piłki nożnej, piłki siatkowej, SKS-u dla klas I-III.

Wspieramy również uczniów mających problemy w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. Zachęcamy do uczestnictwa w :

– zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,

– zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego,

-zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III,

– zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody i geografii,

– zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,

– przygotowaniu uczniów klas szóstych do sprawdzianu ( język polski, matematyka), – zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody,

– zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,

– zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla klas gimnazjalnych,

– zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki i chemii,

– zajęciach z logopedą, – przygotowaniu do egzaminu z języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych,

– zajęciach dydaktyczno

– wyrównawczych z informatyki i techniki.

Szkoła posiada PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ sfinansowaną z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach projektu „PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ”. Ponadto, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Czytam! Piszę! Liczę! Wspieramy indywidualny rozwój dzieci w Jaworznie”, w którym nasza szkoła bierze udział otrzymaliśmy tablice interaktywną wykorzystywaną podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi.