SZCZEPIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD 12. ROKU ŻYCIA

Uprzejmie informujemy, że na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach
zamieszczone zostały informacje dotyczące szczepienia uczniów w wieku
12–18 lat.

Link na stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat-informacje-dla-szkol-i-placowek/