Logopeda

mgr Agnieszka Szklarczyk

Kontakt ze szkolnym logopedą:  logopedaszkolnyzs3@wp.pl


 

pastedGraphic.png

PROFILAKTYKA

– stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej

– prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną

– współpraca z rodzicami i nauczycielami

DIAGNOSTYKA

– diagnoza logopedyczna z opracowaniem ćwiczeń logopedycznych

TERAPIA

– prowadzenie indywidualnych ćwiczeń: oddechowych, fonacyjnych, rytmizujących, usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo – ruchowej, rozwijających mowę i myślenie