Logopeda

Anna Marcela – kontakt anna.marcela@zs3.jaworzno.edy.pl

Agnieszka Szklarczyk – kontakt agnieszka.szklarczyk@zs3.jaworzno.edu.pl


 

PROFILAKTYKA

– stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej

– prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną

– współpraca z rodzicami i nauczycielami

DIAGNOSTYKA

– diagnoza logopedyczna z opracowaniem ćwiczeń logopedycznych

TERAPIA

– prowadzenie indywidualnych ćwiczeń: oddechowych, fonacyjnych, rytmizujących, usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo – ruchowej, rozwijających mowę i myślenie