Ubezpieczenie

 

UBEZPIECZENIE UCZNIA – PROPOZYCJA (2021/2022)

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

31 sierpnia 2019 roku wygasa ubezpieczenie dzieci od roku szkolnym 2019/2020. Szkoła nie organizuje zbiorowego ubezpieczenia uczniów.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej zamieszczamy losowo wybrane linki do stron www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

www.strattonbrokers.com