Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, rok szkolny 2021/2022

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 
2. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 3

RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA 10:

Przewodnicząca : Urszula Szczerbina
Z-ca : Monika Komańska
Skarbnik : Izabela  Sadowska
Sekretarz : Izabela Nowak-Kruk

KOMISJA REWIZYJNA:

1) Monika Jarzynka
2) Anna Szwagrzyk
3) Karolina Śliwa

Wpłaty na „Radę Rodziców” należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców z dopiskiem:

„Rada Rodziców,  klasa, imię i nazwisko ucznia.”

Nr konta: 62 1020 2528 0000 0002 0351 8685

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3:

1. Hołek Anna
2. Januszewska-Duda Anna
3. Lorek Monika