Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 rok szkolny 2023 / 2024

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA 10:

Przewodnicząca : Marta Gocyk
Z-ca : Izabela Sadowska
Skarbnik : Izabela  Nowak-Kruk

KOMISJA REWIZYJNA:

1) Estera Mitoraj
2) Karolina Śliwa
3) Marzena Bachowska

Wpłaty na „Radę Rodziców” należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców z dopiskiem:

„Rada Rodziców,  klasa, imię i nazwisko ucznia.”

Nr konta: 62 1020 2528 0000 0002 0351 8685

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3:

1. Hołek Anna
2. Januszewska-Duda Anna
3. Lorek Monika