PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY W ROKU SZK. 2021/2022

Terminy przeprowadzenia PRÓBNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY:

 język polski  16 listopada 2021 r., godz. 9.00

 matematyka  17 listopada 2021 r., godz. 9.00

 język angielski – 18 listopada 2021 r., godz. 9.00