Zajęcia wspomagające 2021/2022

Zajęcia wspomagające realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 28 maja 2021r. (Dz.U. 2021., poz. 983)