Procedury ZSz-P3

8. . WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W JAWORZNIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 – na rok szkolny 2020/2021
Załączniki do procedury:
nr 1 – ANKIETA WSTĘPNA KWALIFIKACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
nr 2 – OŚWIADCZENIE o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną
z wysłaniem dziecka na zajęcia

nr 3 – OŚWIADCZENIE aktualizacyjne

7. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W JAWORZNIE NA OKRES TRWANIA EPIDEMII COVID-19
– rok szkolny 2020/2021
Załączniki do procedury:
nr 1 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY I SPOSÓB ORGANIZACJI PRACY W PLACÓWCE NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JAWORZNIE NA OKRES TRWANIA EPIDEMII COVID-19
nr 2 – REGULAMIN ŚWIETLICY/STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAWORZNIE
nr 3 – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ORGANIZACJI ŻYWIENIA W ŚWIETLICY/STOŁÓWCE SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3 W JAWORZNIE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-19
nr 4 – PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W JAWORZNIE

6. Procedura funkcjonowania gabinetów medycyny szkolnej ZLO w Jaworznie w czasie epidemii COVID – 19 – rok szkolny 2020/2021

1. Procedury interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

2. WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 – rok szkolny 2019/2020
Załączniki do procedury:
nr 1 – ANKIETA WSTĘPNA KWALIFIKACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
nr 2 – OŚWIADCZENIE o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną
z wysłaniem dziecka na zajęcia

nr 3 – OŚWIADCZENIE aktualizacyjne

3. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS I – III  ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JAWORZNIE NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W JAWORZNIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 – rok szkolny 2019/2020
Załączniki do procedury:
nr 1 – ANKIETA WSTĘPNA KWALIFIKACJI UCZNIA DO SZKOŁY
nr 2 – OŚWIADCZENIE o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną
z wysłaniem dziecka na zajęcia

nr 3 – OŚWIADCZENIE aktualizacyjne

4. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W JAWORZNIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 – rok szkolny 2019/2020
Załącznik do procedury:
nr 1 – ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY W SYTUACJI STWIERDZENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH) POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODJĘTĄ DECYZJĘ

5. Procedura bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty. – rok szkolny 2019/2020