Zawieszenie pracy stacjonarnej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaworznie do 18 kwietnia.

Polecane

cyt.: „Od 29 marca do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.”

Dokładne informacje na www.gov.pl.

INFORMACJE PPP W JAWORZNIE

Na czas pandemii Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie uruchamia w godzinach od 17:00 do 19:00 telefon zaufania, pod numerem 699-869-932, pełnią dyżur psycholodzy i terapeuci, którzy udzielą wsparcia w trudnych sytuacjach. Więcej informacji na stronie PPP w Jaworznie.

Link na stronę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie: https://ppp.jaworzno.edu.pl/

Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie zwraca się z prośbą do Rodziców, o wypełnienie ankiet „Oczekiwania rodziców w zakresie wsparcia czasie pandemii”:

Oczekiwania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w zakresie wsparcia w czasie pandemii https://tiny.pl/r4p5l 

Oczekiwania rodziców uczniów szkół  w zakresie wsparcia w czasie pandemii https://tiny.pl/r4p1h

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W JAWORZNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Polecane

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 informuje,
że liczba wolnych miejsc
w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022 wynosi 22 miejsca.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (dzieci nieuczęszczających dotąd do naszego przedszkola) będzie się odbywało w dniach od 1-12 marca 2021r. za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

Aby złożyć wniosek do przedszkola należy wejść na stronę: www.nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Zalogować się, wypełnić formularz rekrutacyjny online, następnie go wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru.

W razie pytań prosimy dzwonić na numer tel: 32 762 93 57.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JAWORZNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Polecane

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie images

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

będzie się odbywało w dniach od 1-12 marca 2021r.

za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej

Aby złożyć wniosek do szkoły podstawowej należy wejść na stronę:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaworzno

Zalogować się, wypełnić formularz rekrutacyjny online, następnie go wydrukować,

podpisać i zanieść do wybranej szkoły.

W razie pytań prosimy dzwonić na numer tel: 32 762 93 51

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr ED.0050.25.2021Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 stycznia 2021r.

Projekt – Zielona Pracownia pn. Kraina przyrodniczej przygody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do konkursu Zielona Pracownia 2020 i znalazła się wśród jego laureatów, otrzymując tym samym dofinansowanie na wyposażenie nowej pracowni biologiczno – geograficznej.

Projekt – Zielona Pracownia pn. Kraina przyrodniczej przygody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wartość projektu: 33 948,49 zł
Środki WFOŚiGW: 26 937,21 zł

Dzięki tym środkom, w obecnym roku szkolnym została utworzona nowoczesna pracownia, w której będą odbywały się lekcje przyrody, geografii, biologii oraz inne zajęcia przyrodnicze i ekologiczne. Pracownia została wyposażona w nowe meble, tablicę interaktywną, laptop oraz liczne pomoce dydaktyczne. Powstało również stanowisko do hodowli i obserwacji zwierząt. Mamy nadzieję, że pracownia będzie dla uczniów miejscem atrakcyjnym i nowoczesnym, w której nabędą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną.

Magdalena Harmaj
Zofia Rutkowska