Tydzień Uśmiechu

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli aktywnie promując Tydzień Uśmiechu. W zabawie uczestniczyli ci, którzy ubrani byli w kolorze żółtym lub mieli dodatek w tym kolorze. Klasy walczyły o zdobycie punktów. Punktacja wyglądała następująco:

  1. miejsce klasa 6b
  2. miejsce klasa 6a
  3. miejsce klasa 4b
  4. miejsce klasa 4a
  5. miejsce klasa 5b
  6. miejsce klasa 5a

Na świetlicy uczniowie uczestniczyli w tworzeniu i malowaniu słoneczek i tworzeniu ciekawych napisów. Wspólna praca dała wiele satysfakcji i uśmiechu na twarzy.