Uroczystość pasowania na ucznia

,,Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” – uroczystość pasowania na ucznia klasy  pierwszej.

 W dniu 16 października 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Jaworznie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Część artystyczną przygotowali wychowawcy wraz                z uczniami klasy III a i III b. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczniów. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły – pana Zbigniewa Kasperkowicza, który powitał wszystkich zebranych i podkreślił, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej nr 10 w Jaworznie.

Podczas akademii uczniowie klas III zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w toku nauki w szkole podstawowej.  Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Dziewczynki zauroczyły zebranych ciekawym układem tanecznym.

Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasował uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym uczniem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczynie wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy i wyprawki.
Uczniowie godnie i radośnie przyjęli pasowanie, nagrody i życzenia, a także gromkie brawa od rodziców, gości, nauczycieli oraz starszych kolegów.

 

Katarzyna Wilkosz-Grześkowiak

Małgorzata Kokoszka