Zawieszenie pracy stacjonarnej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaworznie do 18 kwietnia.

cyt.: „Od 29 marca do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.”

Dokładne informacje na www.gov.pl.