Powrót dzieci do Przedszkola

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5852/stanowisko_gminy_ws_otwarcia_miejskich_przedszkoli_i_zlobka.html

znajduje się informacja o przygotowaniach do otwarcia przedszkoli.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 11 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

W związku z tym informuję, iż istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do przedszkola telefonicznie, w godzinach pracy sekretariatu, pod numerem 32-762-93-51 oraz mailowo sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. nazwa grupy przedszkolnej,
  3. czy zgłoszenie związane jest z obowiązkiem pracy przez rodziców,
  4. czy oboje rodziców pracuje,
  5. planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
  6. planowany okres pobytu dziecka w przedszkolu.