Informacja o drugim i trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego

Informujemy, że egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i z języka obcego nowożytnego odbędzie się według planu odpowiednio w czwartek (11 kwietnia) i piątek (12 kwietnia).

Uczniowie klas trzecich proszeni są o przyjście do szkoły na godz. 8.30 i przyniesienie długopisów (niezmywalnych) z czarnym tuszem lub atramentem w każdym dniu (dodatkowo linijek na część matematyczno-przyrodniczą) oraz ważnych legitymacji szkolnych lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy szkoły w dalszym ciągu prowadzą czynny protest.