Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.World Multiplication Table Day).

Od 28 września do 17 października nasza szkoła brała udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.World Multiplication Table Day). Do akcji zgłosiły się 5242 szkoły: 4985 z Polski, 117 z Rosji, 60 z Chorwacji, 28 z Ukrainy, 10 z Rumunii, 9 z Litwy, 7 z Łotwy, 5 z Czech, 4 z Białorusi, 3 z Portugalii, po 2 z Kolumbii i Mołdawii, po 1 z Kanady, Szwajcarii, Irlandii, Indii, Kazachstanu, Holandii, Peru, Portoryko, Stanów Zjednoczonych i Urugwaju. 

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.

Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

W naszej szkole do akcji przyłączyło się 13 klas od trzeciej do ósmej. Uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia grając w gry planszowe, układając domino, sporządzając fiszki, uzupełniając kolorowanki matematyczne. Niektóre klasy ułożyły działania z tabliczki mnożenia ze swoich koleżanek  i kolegów. Na świetlicy można było wykonać sowę 3D. 2 października wszyscy uczniowie zostali przeegzaminowani ze znajomości tabliczki mnożenia przez ekspertów z klas czwartych. W poniedziałek wręczono odznaki „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Dodatkowo od 5 do 17 października, 56 uczniów wzięło udział w Internetowym Konkursie Matematyczno-Logicznym. Konkurs odbywał się w rożnych kategoriach wiekowych.

W kategorii Alfa (uczniowie klas czwartych i młodsi) wzięło udział 3432 uczestników z całego Świata, a nasza uczennica Julia Kacprzak zakwalifikowała się do finału zajmując pierwsze miejsce. Podobnie w kategorii Gamma (uczniowie klas siódmych i ósmych) na 3678 uczestników do finału zakwalifikowała się Julia Kawala zajmując pierwsze miejsce.

Uczennicom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

WNIOSKI ZFŚŚ

Polecane

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie informuje, że w dniach
od 8 października 2020r. do 20 października 2020r. są składane wnioski
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczące świadczenia pieniężnego
w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt dla pracowników i emerytów-rencistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie.

Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane

są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny wraz z wykazem osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym – załącznik nr 3

Podstawą przyznania pomocy socjalnej z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionejzałącznik nr 4.

Wymagane dokumenty:

  • pracownicy – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019.
  • emeryci-renciści – aktualna decyzja dotycząca wysokości emerytury lub renty oraz poprawny numer konta.

Dokumenty – załącznik nr 3 nie jest wymagany w przypadku ubiegania się
o najniższą kwotę świadczenia.Należy jednak wypełnić WNIOSEK – załącznik nr 4.

ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 SĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY:

www.zs3.jaworzno.edu.pl lub przy wejściu do placówki przy ul. Koszarowej 20.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE DOKUMENTY SKŁADAMY W W/W TERMINIE

DO URNY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIEKOMPLETNE LUB NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE NEGATYWNIE.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 20.10.2020 R., ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31.12.2020 R. ZOSTANĄ ROZPATRZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice, 

nasza szkoła uczestniczy w akcji organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem:

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

28.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole. 

02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

  • Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
    Na przykład: 

6·?=54,        24:?=8,        ?:7=6,        56=7·?,         63:7=?

  • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
    Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
  • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy Lokalni:
Beata Jelonek
Mariola Migacz
Magdalena Ossysek
Bernadeta Piechowicz
Dyrektor:
Rafał Soból

Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day)


W dniu 15.09 klasy 4A i 4B obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day), czyli święto kreatywności, odwagi i wiary we własne możliwości. Uczniowie na lekcjach języka angielskiego ćwiczą literowanie, więc łącząc przyjemne z pożytecznym, wykonali literki złożone z kropek, które utworzyły napis INTERNATIONAL DOT DAY.