Projekt – Zielona Pracownia pn. Kraina przyrodniczej przygody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do konkursu Zielona Pracownia 2020 i znalazła się wśród jego laureatów, otrzymując tym samym dofinansowanie na wyposażenie nowej pracowni biologiczno – geograficznej.

Projekt – Zielona Pracownia pn. Kraina przyrodniczej przygody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wartość projektu: 33 948,49 zł
Środki WFOŚiGW: 26 937,21 zł

Dzięki tym środkom, w obecnym roku szkolnym została utworzona nowoczesna pracownia, w której będą odbywały się lekcje przyrody, geografii, biologii oraz inne zajęcia przyrodnicze i ekologiczne. Pracownia została wyposażona w nowe meble, tablicę interaktywną, laptop oraz liczne pomoce dydaktyczne. Powstało również stanowisko do hodowli i obserwacji zwierząt. Mamy nadzieję, że pracownia będzie dla uczniów miejscem atrakcyjnym i nowoczesnym, w której nabędą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną.

Magdalena Harmaj
Zofia Rutkowska

WNIOSKI ZFŚŚ

Polecane

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie informuje, że w dniach
od 8 października 2020r. do 20 października 2020r. są składane wnioski
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczące świadczenia pieniężnego
w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt dla pracowników i emerytów-rencistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie.

Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane

są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny wraz z wykazem osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym – załącznik nr 3

Podstawą przyznania pomocy socjalnej z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionejzałącznik nr 4.

Wymagane dokumenty:

  • pracownicy – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019.
  • emeryci-renciści – aktualna decyzja dotycząca wysokości emerytury lub renty oraz poprawny numer konta.

Dokumenty – załącznik nr 3 nie jest wymagany w przypadku ubiegania się
o najniższą kwotę świadczenia.Należy jednak wypełnić WNIOSEK – załącznik nr 4.

ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 SĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY:

www.zs3.jaworzno.edu.pl lub przy wejściu do placówki przy ul. Koszarowej 20.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE DOKUMENTY SKŁADAMY W W/W TERMINIE

DO URNY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIEKOMPLETNE LUB NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE NEGATYWNIE.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 20.10.2020 R., ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31.12.2020 R. ZOSTANĄ ROZPATRZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Polecane

Uwaga ABSOLWENCIE!

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 będą wydawane  ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

(Zaświadczenia odbierają uczniowie osobiście!)

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie obowiązują specjalne zasady sanitarne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa (np. zasłanianie ust i nosa maseczką lub innym materiałem).

Harmonogram odbioru zaświadczeń w dniu 31 lipca 2020r.:

od godzinydo godziny Uczniowie
10:0010:10A01, A02, A03, A04, A05
10:1010:20A06, A07, A08, A09, A10
10:2010:30A11, A12, A13, A14, A15
10:3010:40A16, A17, A18, A19, A20
10:4010:50A21, A22, A23, A24, A25
10:5011:00A26, A27, A28

Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać zaświadczeń w wyznaczonym terminie, proszeni są o kontakt telefoniczny (tel. 32 762 93 51), w celu uzgodnienia innego terminu odbioru osobistego zaświadczeń.