Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 2w Jaworznie informuje, iż w związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 nie ogłasza się.