Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Informujemy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole zgodnie z planem, według harmonogramu:

15 kwietnia (poniedziałek) – jęz. polski

16 (wtorek) – matematyka

17 kwietnia (środa) – język angielski

Uczniowie proszeni są o przyjście o godz. 8.30 z ważną legitymacją lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i przyniesienie długopisu z czarnym tuszem lub atramentem (niezmywalnym), dodatkowo na egzamin z matematyki linijki.