Informacja o egzaminie gimnazjalnym

Informujemy, że planowany na dzień jutrzejszy tj. 10 kwietnia bieżącego roku egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych się odbędzie.

Uczniowie klas trzecich proszeni są o przyjście do szkoły na godz. 8.30 i przyniesienie długopisów (niezmywalnych) z czarnym tuszem lub atramentem oraz ważnych legitymacji szkolnych lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy szkoły kontynuują akcję strajkową.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu w poniższym linku:

http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5196/jestesmy_gotowi_na_egzaminy.html