Świetlica

Polecane

Świetlica szkolna zaprasza w godzinach od 7.00 do 16.00.

Na świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak i różne zajęcia rozwijające zainteresowania naszych podopiecznych. Prowadzone są także, różnego rodzaju koła dodatkowe, takie jak: koło artystyczno-plastyczne, koło kulinarne, koło sportowe, koło czytelnicze itp.

Kadra wychowawców dyżurujących na świetlicy szkolnej zapewnia opiekę i dobrą zabawę!. Zapraszamy!. 😉

Powrót dzieci do Przedszkola

Polecane

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5869/miejskie_przedszkola_i_zlobki_moga_zostac_otwarte_od_18_maja.html

znajduje się informacja na temat otwarcia miejskich przedszkoli i żłobków.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 18 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

Powrót dzieci do Przedszkola

Polecane

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5852/stanowisko_gminy_ws_otwarcia_miejskich_przedszkoli_i_zlobka.html

znajduje się informacja o przygotowaniach do otwarcia przedszkoli.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 11 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

W związku z tym informuję, iż istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do przedszkola telefonicznie, w godzinach pracy sekretariatu, pod numerem 32-762-93-51 oraz mailowo sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. nazwa grupy przedszkolnej,
  3. czy zgłoszenie związane jest z obowiązkiem pracy przez rodziców,
  4. czy oboje rodziców pracuje,
  5. planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
  6. planowany okres pobytu dziecka w przedszkolu.

Rekrutacja do Przedszkola 2022/2023


31 stycznia 2022 roku rusza nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2022/2023.

Wszystkich rodziców zainteresowanych postępowaniem rekrutacyjnym, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Urzędu Miejskiego Miasta Jaworzna:

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6990/zmiana_terminu_nabor_do_przedszkoli_rusza_31_stycznia_br.html

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej 2022/2023

17 stycznia 2022 r. rozpocznie się zgłaszanie do klas I szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, natomiast rekrutacja dla dzieci spoza obwodu 1 lutego 2022 r..

Wszystkich rodziców zainteresowanych postępowaniem rekrutacyjnym, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Urzędu Miejskiego Miasta Jaworzna:

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6987/zmiana_terminu_nabor_do_klas_pierwszych_rusza_17_stycznia_br.html

Wizyta w ogrodzie zoologicznym

6 listopada uczestnicy zajęć JAK wraz z opiekunami odwiedzili Ogród Zoologiczny w Chorzowie, gdzie mogli zaobserwować różnorodne gatunki zwierząt. Zadaniem uczniów było zaklasyfikowanie zwierząt do odpowiednich gromad kręgowców i bezkręgowców oraz zwrócenie uwagi na ich cechy charakterystyczne.

Narodowe Święto Niepodległości

Polak nie sługa, nie zna co to pany,
Nie da się okuć przemocą w kajdany,
Wolnością żyje, do wolności wzdycha,
Bez niej, jak kwiatek bez wody usycha …
Tak więc Rodacy! wolności nam trzeba,
Zamiarom naszym sprzyjać będą nieba –
Nadejdzie chwila, chwila pożądana.
Że zegną wrogi przed Polską kolana!
Jan N. Kamiński

10 listopada 2021 r. z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klasy 6a i 7c pod opieką wychowawców przygotowali uroczystą akademię. Była to dla uczniów lekcja historii, patriotyzmu oraz szacunku.