Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”, (zwana dalej Poradnia), będzie świadczyć usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowi jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni będą przyjmowane dzieci w wieku od 7 do18 rż. Zgłoszenie do poradni będzie mogło odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77). Telefon będzie czynny, w godzinach pracy Poradni. Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Do Zespołu Poradni będzie przynależeć 3 psychoterapeutów, 3 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra (dziecięcy). Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni będzie się odbywać pod stałym nadzorrem superwizora.

Pomoc udzialana w poradni bedzie miała charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni będzie ściśle ze sobą współpracował, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązywał kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna jak np. MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły oraz innymi, co może wiązać się z potrzebą stworzenia nowych procedur, określających zasady współpracy pomiędzy w/w podmiotami.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

-Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy) -Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
-Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży -Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

-Konsultacje rodzinne/psychoterapia rodzinna -Porada domowa/wizyty środowiskowej.

-Sesje wsparcia psychospołecznego

Jakie problemy pomagamy rowiązywać?

-Zaburzenia psychosomatyczne
-Agresja i autagresja
-Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
-Depresja dziecięca i młodzieżowa
-Zaburzenia emocjonalne
-Problemy szkolne i wychowawcze -Uzależnienie od internetu i gier komputerowych – Zaburzenia przywiązania

-Zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)

Adres Poradni:

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno
Nr telefonu do Poradni: 32 617 76 77
e-mail: azymut@zlo.jaw.pl

Poradnia będzie czynna w następujących godzinach :

pn 8.00-16.00 wt 11.00-20.00 sr 8.00-14.00 czw 11.00-20.00 pt 8.00-14.00

UWAGA! W miesiącu październiku Poradnia będzie czynna wyjątkowo w innych godzinach:

pn 9.00-17.00 wt 9.00-17.00 sr 9.00-16.00 czw 9.00-17.00 pt 12.00-16.00

WAŻNE!

1. Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
2. Porada musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych.