„Od grosika do złotówki”

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy IIa i IIb naszej szkoły rozpoczęli realizacjęogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa – „Od grosika do złotówki”. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, wydawaniu, oszczędzaniu oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Drugoklasiści udadzą się w podróż po Galaktyce Oszczędzanie i Galaktyce Finanse. Przewodnikiem po tym niezwykłym świecie będzie Pan Grosik. Podróż będzie trwała dziesięć miesięcy i zakończy się w klasie trzeciej. W trakcie galaktycznej podróży nauczyciele wraz z uczniami odwiedzą następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka. Przygotują Grosikową majówkę, posłuchają Grosikowych wspomnień, porozmawiają o Grosikowym oszczędzaniu i zorganizują Grosikowe wędrówki. Realizację zadań dzieci będą dokumentować w „Dzienniku podróży”. Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Rodzice znając założenia  i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.