“Czy współpraca się opłaca?”

5 lutego klasa 2a gimnazjum gościła na godzinie wychowawczej doradcę zawodowego, p. Aleksandrę Szydlik. Temat spotkania brzmiał następująco: “Czy współpraca się opłaca?” Realizacja zagadnień z nim związanych wzbudziła wśród uczniów wiele emocji. Jak na prawdziwych sportowców przystało, uczniowie pokazali, że tkwi w nich duch walki. Podczas realizacji zadań przekonali się, że umiejętność pracy zespołowej to jedna z najbardziej pożądanych przez pracodawców cech na współczesnym rynku pracy. To również cecha, która w wielu przypadkach warunkuje sukces. W coraz większej ilości miejsc i zawodów – ze względu na podział obowiązków oraz specjalizację pracowników, bez współpracy z innymi, trudno mówić o efektywności.