Szkolne nowości…

Nasza szkoła zmienia się .. uczniowie wędrując między szkolnymi piętrami podczas przerw, mogą w ramach doskonalenia powtórzyć tabliczkę mnożenia 🙂