„Let’s twin”

Na stronie programu eTwinning znajdziecie listę wszystkich nagrodzonych Europejską Odznaką Jakości międzynarodowych projektów edukacyjnych. Wśród nich, jak już pisaliśmy, jest również projekt „Let’s twin” realizowany w ubiegłym roku przez obecne klasy 6a, 5a i 5b pod opieką pani A. Odrzywołek – koordynatora programu eTwinning.

232 Europejskie Odznaki Jakości dla polskich nauczycieli!