„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Biblioteka szkolna informuje, że nasza szkoła zgłosiła swój udział w programie rządowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu kupowane są nowości wydawnicze (książki nie będące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Szkoła na zakup  wyda książek w sumie 15.000,00 zł, w tym 12.000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3000,00 zł to wkład własny. Zakup książek jest konsultowany z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Organizacja pracy biblioteki dostosowana jest do potrzeb uczniów. Po rozpakowaniu książek z kartonów i ich przeliczeniu odbyła się wystawa w celu zapoznania uczniów z nowymi książkami. Jak radują się nasze serca, gdy słyszymy Wasze zachwycone okrzyki. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, ponieważ książki muszą przejść cały proces przygotowania, zanim trafią na półki. A jest ich sporo zarówno dla starszych, jak i młodszych. 🙂