„Dzień Kobiet” w grupie „Biedronek”

W grupie „Biedroneczek” nie zapomniano o „Dniu Kobiet”. Wszystkie panie

i dziewczynki miały okazję świętować już w piątek 6 marca. Mali mężczyźni przygotowali niespodzianki dla swoich koleżanek z grupy oraz dla swoich pań. Dziewczynki                                                          w podziękowaniu także wręczyły chłopcom małe upominki.

W tym miejscu składamy podziękowania Mamom naszych wychowanków

Pani Monice Komańskiej oraz Pani Dorocie Uznańskiej – Gaj za zorganizowanie całej uroczystości i słodkiego poczęstunku dla dzieci.