Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym” jest wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

——————————————————————————————-

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr ED.0050.10.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021
w zakresie potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
celem ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje:

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 3 kwietnia 2020 r.
  o godz. 9.00,
 2. potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać (do wyboru przez rodzica):

  mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia – adres mail zespołu: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl
  lub
  telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia – tel. do sekretariatu zespołu: 327629351

  w terminie od 3 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

——————————————————————————————-

Od 2 marca 2020 r. godz. 08:00 do 13 marca 2020 r. godz.15:00. rusza składanie wniosków oraz zgłoszeń o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych. 
W tym roku rodzice będą składać wnioski oraz zgłoszenia w formie elektronicznej, następnie wydrukowane i podpisane będzie trzeba dostarczyć do wybranych placówek oświatowych.
Link do strony: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

——————————————————————————————-

Wszystkich zainteresowanych rodziców rekrutacją do klas I szkoły podstawowej  zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

——————————————————————————————-