Projekt – Zielona Pracownia pn. Kraina przyrodniczej przygody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do konkursu Zielona Pracownia 2020 i znalazła się wśród jego laureatów, otrzymując tym samym dofinansowanie na wyposażenie nowej pracowni biologiczno – geograficznej.

Projekt – Zielona Pracownia pn. Kraina przyrodniczej przygody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wartość projektu: 33 948,49 zł
Środki WFOŚiGW: 26 937,21 zł

Dzięki tym środkom, w obecnym roku szkolnym została utworzona nowoczesna pracownia, w której będą odbywały się lekcje przyrody, geografii, biologii oraz inne zajęcia przyrodnicze i ekologiczne. Pracownia została wyposażona w nowe meble, tablicę interaktywną, laptop oraz liczne pomoce dydaktyczne. Powstało również stanowisko do hodowli i obserwacji zwierząt. Mamy nadzieję, że pracownia będzie dla uczniów miejscem atrakcyjnym i nowoczesnym, w której nabędą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną.

Magdalena Harmaj
Zofia Rutkowska