Genialny umysł w każdym wieku

O projekcie

Celem projektu Genialny umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci i młodzieży Gminie Jaworzno jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz programowania przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy gminy, umożliwiających rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w 3 blokach warsztatowych:

 1. Genialny umysł
 2. Genialny naukowiec i artysta
 3. Cyfrowy Geniusz

Zajęcia realizowane będą przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz programowania:

 • okularów rozszerzonej rzeczywistości – typu HoloLens
 • robotów LEGO WEDO 2.0
 • Ozobotów
 • robotów Lego Mindstorms
 • interaktywnej podłogi multimedialnej z pakietami do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i programowania.

Uczestnicy projektu:

 • 288 dzieci z klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 z Gminy Jaworzno:
  • w każdym roku 96 dzieci – jedna grupa warsztatowa z każdego rocznika
  • kameralne grupy ok 8-osobowe
 • wsparcie osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • 96 seniorów – w każdej edycji po 4 grupy 8-osobowe

Realizacja projektu:

sierpień 2019 – lipiec 2022