„Try walking in my shoes”

„Try walking in my shoes” śpiewał kiedyś zespół Depeche Mode. Klasa 7a wzięła sobie do serca ? te słowa i na ostatnich zajęciach wychowawczych uczestniczyła w zabawie integracyjnej. Jej celem było sprawdzenie jak dobrze wzajemnie znają się koleżanki i koledzy w grupie rówieśniczej. Dzieciaki odpowiadały na pytania (przygotowane przez wychowawczynię p. Agnieszkę Odrzywołek) w imieniu innych członków zespołu klasowego, a odpowiedzi zapisywały na kartkach. Wyniki zaskoczyły wszystkich i dały klasie sposobność refleksji nad tym jak jesteśmy postrzegani przez innych, za co jesteśmy doceniani, a co nam przeszkadza, co jest dla nas ważne w relacjach z innymi, na co zwracamy uwagę. Polecamy wszystkim tę formę aktywizowania uczniów do udziału w zajęciach!?