Tydzień języków obcych

26 września został ustalony przez Radę Europy jako Europejski Dzień Języków. Główne cele tego święta to:

Ø  ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

Ø  promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

Ø  propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

W naszej szkole już od kilku lat organizujemy Europejski Tydzień Języków Obcych, który w tym roku szkolnym rozpoczniemy dnia 2 października 2017r. warsztatami językowymi dla uczniów naszej szkoły a zakończymy 6 października 2017r. Podczas całego tygodnia nauczyciele języków obcych przeprowadzą lekcje w klasach związane z obchodami  Europejskiego Dnia Języków według podanego harmonogramu:

DZIEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIE ODPOWIEDZIALNI
 

Poniedziałek

02.10.2017r.

godz. 8.45

 

Warsztaty językowe na sali gimnastycznej rozpoczną się o godzinie 8.45. Klasy przychodzą na salą w wyznaczonych godzinach.

Na sali będą przygotowane stanowiska z zadaniami w językach obcych (angielskim i niemieckim). Na każdym stanowisku zostanie przygotowana instrukcja wykonania zadania. Klasy są dzielone na 6 drużyn poprzez losowanie numerka drużyny przy wejściu na salę. Drużyny maja za zadanie zaliczyć każde ćwiczenie, które jest przygotowane na stanowisku. Nad prawidłowym wykonaniem zadania czuwają nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele opiekujący się daną klasą.

 

Nauczyciele języków obcych, nauczyciele opiekujący się daną klasą

 

Wtorek

03.10.2017r.

 

 

7a – Zabawa z kodami QR

6a – Lekcja kulturowa o Londynie

4a – Projekt plastyczno-językowy „Zwierzątka”

1b – Flagi Europejskie

 

A. Odrzywołek

 

 

 

 

4b – Projekt plastyczno-językowy „Zwierzątka”

3c SP – Pocztówka wielkoformatowa (konkurs)

1a – Flagi Europejskie

J. Błachuta

 

 

 

5a, 5b – Lekcja kulturowa o Londynie

 

 

B. Kasperkowicz

 

3a, 3b – Plakat „Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?”

2a,2b – Lekcja kulturowa o krajach niemieckojęzycznych, Quiz

K. Marunowska
 

Środa

04.10.2017r.

 

Dzień z eTwinning

 

7a, 7b, 2ab gim., 5a, 5b– warsztaty dotyczące eTwinning

 

 

A. Odrzywołek

 

A. Odrzywołek

J. Błachuta

B. Kasperkowicz

2a SP – Zwroty grzecznościowe w różnych językach

6b – Przysłowia i zagadki językowe

 

B. Kasperkowicz

 

 

4b – Zabawa językowa KABUM

 

J. Błachuta

 

3a, 3b, 3c SP – Pocztówka wielkoformatowa (konkurs) J. Błachuta

A. Odrzywołek

 

Czwartek

05.10.2017r.

 

 

7a, 7b – Łamańce językowe (konkurs)

 

 

K. Marunowska

 

3ab Gim – Multimedialny quiz językowy

 

 

B. Kasperkowicz

J. Błachuta

 

6b – Łamańce językowe (materiał wideo)

 

B. Kasperkowicz

 

1a SP – Flagi Europejskie

2ab Gim – Multimedialna lekcja kulturowa „Zwiedzanie krajów anglojęzycznych”

 

J. Błachuta

 

 

 

4a – zabawa językowa KABUM

5a, 5b – Z jakiego języka pochodzi to słowo? – quiz

2ab gim. – koszulki Europejskiego Dnia Języków

A. Odrzywołek

 

J. Błachuta

 

Piątek

06.10.2017r.

 

 

2a SP –Zwroty grzecznościowe w różnych językach. Kolorowanki i zagadki związane z Londynem.

4c – Projekt plastyczno-językowy „ Animals”.

 

 

B. Kasperkowicz

 

 

 

3ab- Życie codzienne nastolatków w Wlk. Brytanii. – elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego.

 

B. Kasperkowicz

J. Błachuta

 

 

7b – Zabawa z kodami QR

4b – Wielkoformatowa gra planszowa (wykorzystanie wyrazów i poleceń prezentowanych na lekcji)

 

J. Błachuta

 

 

 

1b – powitania w różnych językach

6a – gra London dobble

A. Odrzywołek