Projekt „Jaworzno – źródło wiedzy”

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Jaworznie w partnerstwie z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt  pn. „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” nr projektu WND-RPSL.11.01.04-24-00FD/15. Celem projektu jest wzrost dostępu uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego  w czterech  jaworznickich szkołach gimnazjalnych, w tym również w naszym Gimnazjum nr 7. Szerzej o tym i innych projektach realizowanych w ZS nr 3 czytajcie w zakładce „Projekty”.