Projekt „Energia wiedzy”

Informujemy, że od 5 grudnia w naszej szkole organizowane są zajęcia w ramach projektu „Energia wiedzy”, którym zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe w naszym mieście. Zajęcia prowadzą trenerzy – nauczyciele naszej placówki, panie Z. Pocztowska, B. Jelonek, B. Kasperkowicz, Z. Zakrzewska-Nowak, K. Wilkosz-Grześkowiak, M. Migacz, N. Kondoszek-Karwas, A. Odrzywołek oraz pan P. Budak. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy owocnej pracy. Szerzej o tym projekcie, jak również o innych realizowanych w naszej szkole czytajcie w zakładce „Projekty”.