OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY „BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY” 2016r.

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się pod hasłem  „Bądź autorem swojej kariery”, w  ramach którego 18 października  uczennice klasy III b Julia Ochman, Oliwia Mach, Alicja Wysocka  reprezentowały szkołę na IV Międzygimnazjalnym Konkursie Zawodoznawczym  pt; „Moja kariera” organizowanym w Gimnazjum nr 9 w Jaworznie. Celem konkursu było:  zaangażowanie młodzieży do działań z zakresu preorientacji zawodowej, zachęcenie młodzieży do planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki kształtowania edukacyjno – zawodowej, przybliżenie zagadnień ze świata zawodów, pracy, pobudzanie aktywności i kreatywności, zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do poznania świata zawodów oraz środowiska pracy różnych profesji. 19 października odbyła się w Zespole Szkół nr 3 prelekcja „Moja kariera” prowadzona przez doradcę zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy  Panią Annę Tekieli oraz pośrednika pracy Panią Ewę Chmielewską. Na prelekcji przedstawiono uczniom temat dotyczący kreatywności oraz  kariery zawodowej.

Aleksandra Szydlik