„Święta Narodowe”

W ostatnim tygodniu kwietnia uczniowie klas I A, B, C uczestniczyli w warsztatach „Święta Narodowe” zorganizowanych przez Bibliotekę Miejską w Szczakowej.

Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z legendą M. Strzeleckiego: „O Lechu, Czechu i Rusie.”, symbolami narodowymi naszej Ojczyzny; godło, flaga, hymn. Podczas warsztatów dzieci rozwijały zainteresowania plastyczne.

Warsztaty miały na celu kształtowanie postaw patriotycznych, zaciekawienie dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi.

A. Kowalczyk. M. Knapik, B. Tabor