Międzyszkolny konkurs „Asy z pierwszej klasy”

28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 10 w Jaworznie odbył się XXIV Międzyszkolny Konkurs „Asy z pierwszej klasy”. Wzięło w nim udział 16 uzdolnionych pierwszoklasistów z jaworznickich szkół wyłonionych w drodze eliminacji międzyklasowych na terenie swojej placówki. Gospodarz konkursu – Szkoła Podstawowa nr 10 życzliwie przyjęła zaproszonych gości i zadbała o to, aby wszyscy dobrze się czuli. Nieco onieśmielone małe „Asy” serdecznie powitali: dyrektor szkoły Zbigniew Kasperkowicz, który dowcipem i humorem starał się rozładować towarzyszący im stres oraz doradca metodyczny Beata Brzóska, kierując do dzieci wiele ciepłych, optymistycznych słów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Beata Brzóska – doradca metodyczny, Elżbieta Lemańska – nauczyciel SP 1, Ewa Kowalcze – nauczyciel SP 7, Marta Palka – nauczyciel SP 19.

Zadania konkursowe związane z tematyką „Jestem już uczniem” zawierały zagadnienia o treści polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, a także odwoływały się do umiejętności artystycznych dzieci. Uczniowie – jak przystało na wszechstronnie utalentowane „Asy” – musieli zatem wykazać się spostrzegawczością, pamięcią, umiejętnością kojarzenia, czytania, także ze zrozumieniem, układania
i zapisywania zdań, dodawania i odejmowania. Brzmi dość poważnie, ale dodać należy, że wszystkie zadania, włączając w to zadanie sprawnościowe i pracę plastyczną, utrzymane były w przyjaznym dziecku, zabawowym charakterze, co przełożyło się na sympatyczną i nieskrępowana atmosferę spotkania.

Koniec zmagań uwieńczyło uroczyste wręczenie dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom konkursu, po którym dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek. Komisja konkursowa, po wnikliwej analizie wyników zadań wyłoniła laureatów konkursu. Zaszczytny tytuł „Asa” – najlepszego pierwszoklasisty spośród uczniów klas pierwszych miasta Jaworzna otrzymał Damian Fitał ze Szkoły Podstawowej nr 14, którego opiekunem była Mariola Gładys. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Szpilarewicz ze Szkoły Podstawowej nr 7, której opiekunami byli: Aldona Cisowska i Agnieszka Wrona. Trzecie miejsce przypadło w udziale uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 15 – Natalii Gurgul, której opiekunem była Anna Martyka.

Zwycięzcom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu życzymy dalszych sukcesów w osiąganiu wyznaczanych sobie celów, natomiast nauczycielom wiele satysfakcji i zadowolenia w ich twórczej pracy. Sponsorami konkursu „Asy z pierwszej klasy” byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP nr 10, a o przygotowanie słodkiego poczęstunku zadbali rodzice uczniów kl. I-III.