Magiczny świat chemii!!

W ramach tematu tygodnia rozmawialiśmy o żywiołach, poznawaliśmy właściwości i zastosowanie wody, ognia, ziemi i powietrza mówiliśmy też o zagrożeniach  jakie stwarzają. Postanowiłam we współpracy z Panią Urszulą Proksą, nauczycielem chemii z naszej szkoły, że zorganizujemy dla naszych przedszkolaków zajęcia chemiczne z doświadczeniami. Było to ogromne przeżycie dla wszystkich dzieci i równie ekscytujące jak pokaz magiczny.

Doświadczenia były różne i pozwoliły poznać dzieciom możliwości wody i jej stany skupienia, pokazały jakie właściwości ma powietrze i że istnieją też inne gazy, umożliwiły zrozumienie natury ognia i ziemi. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w wykonywaniu każdego nowego eksperymentu. Myśle, że w zgodzie ze starą zasadą „…dziecko uczy się najszybciej przez samodzielne odkrywanie i doświadczanie rzeczywistości.”, dzieci wiele z tych zajęć wyniosły i dużo zapamiętały.

Joanna Łęgowska, Urszula Proksa